تبلیغات
در خنده كن فقط خنده كن - واژه ها Arash98 Toplinks
محل نمایش تبلیغات شما
 • كل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد كل پست ها :
 • http://kaleskeh.persiangig.com/ghaleb/mihanblog/kerem/category.gif دسته بندی :

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آب گل آلود» بگویید: حوزه عملیات شیلات!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آتش» بگویید: ویزای سفر به خاكستر!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آسانسور» بگویید: تاكسی دیواری!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آفتابه» بگویید: انبر!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آفتابه» بگویید: منشور! 

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آینه» بگویید: ریشخندی از روبرو!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آینه» بگویید: من درش پیدا!

  بقیشو تو ادامه مطلب بخون

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آب گل آلود» بگویید: حوزه عملیات شیلات!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آتش» بگویید: ویزای سفر به خاكستر!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آسانسور» بگویید: تاكسی دیواری!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آفتابه» بگویید: انبر!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آفتابه» بگویید: منشور! 

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آینه» بگویید: ریشخندی از روبرو!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آینه» بگویید: من درش پیدا!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «اولاد» بگویید: تسلی دل و آزار جان!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «بچه گربه» بگویید: نیمكت!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «بربری» بگویید: بیسكویت تركی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «بغض» بگویید: دیباچه هق هق!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «بهشت» بگویید: آنچه نبینید!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «پاك كن» بگویید: مالش بر دانش!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «پای گربه» بگویید: پاكت!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «پراید» بگویید: ژیان تحت ویندوز!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «تسبیح» بگویید: آلت عبادت!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «توالت فرنگی» بگویید: انجام!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «توالت» بگویید: زورخانه انفرادی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «تولد» بگویید: نوبر حیات!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «چاپلوس» بگویید: لبخند تا اطلاع ثانوی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «چاقو» بگویید: تو دل برو!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «چاه توالت» بگویید: انگور!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «چنگال» بگویید: قاشق تابستانی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «چنگال» بگویید: یكی بود، یكی نبود!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «حمام» بگویید: پاكستان!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «ختم روزگار» بگویید: كسی كه بی‌علت سیاه می‌پوشد!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «خنجر» بگویید: هر چه از دوست رسد نیكوست!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «خواب» بگویید: عیش بی‌نوایان!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «خیاط» بگویید: كسی كه جامه به اندازه ندوزد!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «در توالت فرنگی» بگویید: سرانجام!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «دربازكن» بگویید: تقوا!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «دكتر» بگویید: كسی كه همه را بیمار خواهد!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «دكمه یقه» بگویید: دكمه عقیدتی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «دكمه» بگویید: بستنی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «دماغ» بگویید: نفس‌كش!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «دمپایی» بگویید: منبر!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «دوست» بگویید: كسی كه ما گمان نیك بر او داریم!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «دوش حمام» بگویید: آب چرخ‌كن!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «دیسكت» بگویید: عشق تو جیبی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «رشوه» بگویید: كارساز بیچارگان!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «سرمای بسیار سرد» بگویید: یخما

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «سزارین» بگویید: فنی زاده!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «سیفون» بگویید: انبر!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «سیگار» بگویید: لبو رد كن بیاد!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «سیم خاردار» بگویید: دیوار تابستانی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «شلوار كردی» بگویید: آدم جاكن!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «شهر هرت» بگویید: آثار باستانی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «شیشه» بگویید: اونورش پیدا!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «صندلی سینما» بگویید:تا پاشی تاشه!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «عشق» بگویید: كار بیكاران!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «غیبت» بگویید: مشروح اخبار!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «فرزند» بگویید: دشمن خانگی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «قاضی» بگویید: كسی كه همه او را نفرین كنند!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «قایق» بگویید: كفتر!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «قسم» بگویید: شاهد دروغ!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «كارمند» بگویید: مصیبتی در كت و شلوار!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «كدو تنبل» بگویید: گلابی خانواده!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «كشتی» بگویید: تشخیص! (ته‌ش‌خیس)

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «كشمش» بگویید: انگور بازنشسته!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «كفش» بگویید: نفربر!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «كلاهبردار» بگویید: تولدت مبارك!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «گالش» بگویید: نفر بر پلاستیكی!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «گوجه فرنگی» بگویید: چراغ خطر آبگوشت!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «گوجه فرنگی» بگویید: چراغ قرمز آبگوشت!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «گوشتكوب» بگویید: لهستان!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «لیسانس» بگویید: در به در!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «ماتیز» بگویید: پراید مونگول!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «ماشین» بگویید: مراكش!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «ماكیاول» بگویید: مردی برای تمام فصول!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «مجرد» بگویید: آنكه به ریش دنیا می‌خندد!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «مسلسل» بگویید: حیدر! (هی در)

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «مشق» بگویید: عمله‌گی برای استاد!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «مگس سمج» بگویید: پرویز كاردان!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «مگس» بگویید: پرویز!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «مگس‌كش» بگویید: پرویز صیاد!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «مگسی که به صورت سزارین زاییده» بگویید: پرویز فنی زاده! 

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «موی گربه» بگویید: موكت!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «نسیه» بگویید: آنچه پس ندهند!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «وب گرد» بگویید: عملی! (معتاد)

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «وجدان» بگویید: شب بخیر كوچولو!

  زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «ویولن» بگویید: میره و میاد، خوشم میاد

  http://kaleskeh.persiangig.com/ghaleb/mihanblog/kerem/124058618557.png برچسب ها :
  http://kaleskeh.persiangig.com/ghaleb/mihanblog/kerem/124040487335.png نویسنده: هادی منصوری | تاریخ: شنبه 29 مهر 1385 http://kaleskeh.persiangig.com/ghaleb/mihanblog/kerem/124040535863.png لینك ثابت http://kaleskeh.persiangig.com/ghaleb/mihanblog/kerem/comment.gif نظر ها ()
  ابر چسب
  صفحات سایت
  http://kaleskeh.persiangig.com/ghaleb/mihanblog/kerem/li-left.gif سامانه پیامک رایگان
  از کدوم فسمت وبلاگ بیشتر خوشتون میاد